Prof. Dr. Elena A. Vishlenkova (Moskau/Kazan')

Illustration

Akademischer Lebenslauf

 • Diploma in History (Kazan State University, 1988)
 • Ph.D. in History (Kazan State University, 1992)
 • Dr.habil. in History (Kazan State University, 1999)
 • Titled professor of History (2000)
 • Professor, Chair of Kulturwissenschaften, Higher School of Economics, Moscow
 • Professor, Department of History, Kazan State University

Visiting Professorship (Auswahl)

 • 2006: Eberhard Karls Universitat in Tubingen (Germany), Ubung ‘Russkost’: National Identifications in Russian visual culture of XIXth c.’ (in Russian)
 • 2008: Gutenberg Universitat in Mainz (Germany), Hauptseminar ‘Visual culture of the Russian Empire’ (in English)
 • 2009: Frei Universitat in Berlin, Osteuropa-Institut (Germany), Lecture ‘Russian Character’ in the caricature of the 1812 year’ (in English)

Forschungsschwerpunkte

 • Political and Social History of the Russian Empire
 • History of Everyday Life in XIXth-Century Russia
 • Russian University History
 • Visual Culture of the Russian Empire

Veröffentlichungen (Auswahl)

 • Books
 • Vishlenkova E. A., Malisheva S. Yu., Salnikova A. A. Culture of Everyday Life of the Provincial City: Kazan and its inhabitants (XIX-XX cc.)/Kultura povsednevnosti provintsialnogo goroda: Kazan I kazantsi (XIX-XX veka) Kazan, 2008.
 • Vishlenkova E. A., Malisheva S. Yu., Salnikova A. A. Terra Universitatis: Two century of University Culture in Kazan./Terra Universitatis:Dva veka universitetskoi kulturi v Kazani. Kazan, 2005.
 • Vishlenkova E. A. Kazan University of Alexander I Epoch.
  Kazanskii universitet alexandrovskoi erokhi. Kazan, 2003.
 • Vishlenkova E. A. "Taking care of the subjects’ souls": Religious policy in Russia of the first quarter of the XIXth century./‘Zabotjas’ o dushakh poddannikh’: Religioznaja polotika v Rossii pervoi chetverti XIX veka. Saratov, 2002.
 • Vishlenkova E. A. Ecclesiastic Schools in Russia during the first quarter of the XIX century./Dukhovnaja shkola v Rossii pervoi chetverti XIX veka. Kazan, 1998.
 • Vishlenkova E. A. Religious Policy: official course and "common opinion" in Alexandrine Russia./Religioznaja politika: ofitsialnii kurs i ‘obshee mnenie’ v Rossii Alexandrovskoi epokhi. Kazan, 1997.
 • Textbooks
 • Vishlenkova E. A., Smikov Yu. I. XIX-century Russian History: Course of lectures.Istorija Rossii XIX veka: kurs lektsiji. Kazan, 2003.
 • Recent articles
 • Vishlenkova E. A. Treasure-house of the Russian arts: history of foundation (1780-1820ties)./Sokrovishnitsa russkoi zhivopisi: istoriya sozdaniya (1780-1820). (IGITI GU VSHE). WP6/ 2009/ 03. Moscow, 2009. 47 p.
 • Vishlenkova E. A. University men and the Time./Universitetskiji chelovek i vremja // Obrazovanije I prosveshenie v gubernskoji Kazani. Vyp.2. Kazan, 2009. S.24-52.
 • Vishlenkova E. A. Representation of Power, Elite and Society in the 1812 year Caricature./Representatsija vlasti, elit I obshestva v karikature 12-go goda // Verkhovnaja vlast’, elita i obshestvo v Rossii XIV - pervoi polovini XIX veka. Rossiiskaya monarkhija v kontexte evropeiskikh i aziatskikh monarkhii i imperii.
 • Vishlenkova E. A. Between ‘West’ and ‘East’: cultural and spatial orientations of Russian University. Moscow, 2009. S.30-36./Mezhdu «Zapadom» i «Vostokom»: kul'turno-prostranstvennye orientazii rossiyskogo universiteta// «Byt' russkim po duchu i evropeyzem po obrazovaniyu»: Universitety Rossiyskoy imperii v obrazovatel'nom prostranstve Zentral'noy i Vostochnoy Evropy XVIII – nachala XIX v. M., 2009. S.83-100.
 • Vishlenkova E. A. The Problem of Human Diversity in the Local Perspective: ‘Big Theories’ and Empiric Knowledge./Problema chelovecheskogo raznoobrazija v lokal’noi perspective: ‘bol’shie teorii’ I empiricheskie znanija // Ab Imperio. 2009, N 3. S.245-345.
 • Vishlenkova E. A. Strategies of the Visual Construction of Russianness and Non-Russianness, 1800-1830// Branch M. (ed.) Defining Self. Essays on emergent identities in Russia Seventeenth to Nineteenth Century. Helsinki, 2009. P.173-193.
 • Vishlenkova E. A. Kazan University and Its Region: Between Universalism and Specialization // Universities, Cultural Development and Regional Identity: Collection of Presentations and materials. Kazan, 2008. P.28-37.
 • Vishlenkova E. A. Memory of conflicts: Kazan University archive/Pamyat’ o konfliktakh: arkhiv Kazanskogo Universiteta // Ekho vekov. 2008, N3.
 • Vishlenkova E. A. Visual anthropology of the Russian Empire/Vizual’naja antropologija Rossijskoi imperii // Sociologicheskoe obozrenie. 2007, T.6. P.64-99.
 • Vishlenkova E. A. The bodies for the peoples or ‘no everybody can think of a Russian’. Part 1-2/Telo dlya narodov ili ‘uvidet’ russkogo dano ne kazhdomu’ // Chelovek 2008. N 3-4.
 • Vishlenkova E. A., Malysheva S. Yu. Universität als Wissenschaftseinrichtung und als Form der Gedächtnisorganisation // Jahrbüch für Universitätsgeschichte. 2008, Bd.11. S.155-182.
 • Vishlenkova E. A. To see a hero: constructing of the Russian people’s image in the war caricature/Pokazanniji geroji: sozdanie obraza russkogo naroda v karikature 12-go goda // Dekabristi: Aktualnie problemi i novie podkhodi. Moscow, 2008. P.136-153.
 • Vishlenkova E. A. “Russian artist’ as a part of national art canon/Russkji khudozhnik kak chast’ natsional’nogo khudozhestvennogo kanona// Mir Klio. Vol. 1. Moscow, 2007. P.414-432.
 • Vishlenkova E. A. To know Empire: City and visual culture in 18th century Russia/Uvidet’ imperiju: gorod i vizual’naja kul’tura v Rossii 18-go veka // Vestnik istorii, literaturi, iskusstva/ RAS. Vol.4. Moscow, 2007. P.273-294.
 • Vishlenkova E. A. Norm and deviation in Kazan University of the first half of XIXth Century/Norma I deviatsija v rossijiskom universitete pervoi polovini XIX veka // Gender i obshestvo v istorii. S-Petersburg, 2007. P.496-518.
 • Vishlenkova E. A. Gender codes in visual language of Russian nationalism, 18-19th cc./Gendernie kodi v vizual’nom jazike opisanija ‘russkosti’ // Dialog so Vremenem. 2007, №19. P.85-109.
 • Vishlenkova E. A., Malisheva S. Yu. University culture and its rituals, symbols and myths/Universitetskaja kul’tura v ritualakh simvolakh I mifakh // Problemi rossiiskoi istorii. Vol.6. Moscow - Magnitogorsk, 2006. P.378-410; Vol.7. P.386-417.
 • Vishlenkova E. A., Gizatullin M .Kh. How did the university lecturer live in nineteenth-century Kazan?/Kak zhilos’ universitetskomu prepodavatelyu v Kazani pervoi polovini XIX veka // Ekho vekov. 2006, N 1. P.161-187.
 • Vishlenkova E. A. Corporativity and ethnical identity/Korporativnist' i etnichna identichnist' Kazan'skogo imperator'skogo universitetu // Skhid/ Zakhid. Vipusk 7. Kharkiv-Kiiv, 2005. S. 167-188.
 • Vishlenkova E.A. ‘Don’t drink water from Kaban’: ecological crisis in Kazan of the XIXth century/Ne pei vodu iz Kabana: ekologicheskii krizis v Kazani XIX veka // Rodina. 2005. N8. P.94-96.
 • Vishlenkova E. A. Alexander I as a symbols of war and peace/Alexander I kak znak voini I mira// Mir I voina: kul’turnie kontexti sotsial’noi agressii: Viborgskie chteniya (1). Moscow, 2005. P.158-171.
 • Vishlenkova E. A. To observe Empire: The City in Russian Visual Culture (XVIII- first quarter of XIXth c.)/Uznat’ imperiyu: gorod v vizual’noi kul’ture Rossii (XVIII-XIX veka) // Uchenie Zapiski Kazanskogo Universiteta. T.147, Kn.2. Kazan, 2005.
 • Vishlenkova E. A. Visual language of depiction of Russianness (XVIII- first quarter of XIXth c.)/Vizual’nii yazik opisanija ‘Russkosti’ (XVIII- pervaja chetvert’ XIX veka) // Ab Imperio. 2005, N 3.
 • Vishlenkova E. A. Radical intelligence as a result of Russian Imperial University: Kazan experience/Radikal’naya intelligentsija kak pobochnii product rossiiskogo universiteta: opit Kazani. Logos. 2005, N 6.
 • Vishlenkova E. A. To observe Empire: The City in Russian Visual Culture (XVIII- first quarter of XIXth c.)/Uznat’ imperiyu: gorod v vizual’noi kul’ture Rossii (XVIII-XIX veka) // Uchenie Zapiski Kazanskogo Universiteta. T.147, Kn.2. Kazan, 2005.

Auszeichnungen (Auswahl)

 • Associate Member and President (1999-2006), Kazan Affiliate of Russian Society for Intellectual History
 • Associate Member, Dissertation Council in History and Historiography
 • Associate Member, Dissertation Council in History of Political Science
 • Associate Member, Religious Affair Council of Tatarstan Republic
 • Honorary Member, Scientific Council of the State Museum of Tatarstan
 • Associate Member of Editorial Collegium of Intellectual History Review 'Dialogue with Time'
 • Expert of Russian Foundation of Fundamental Research
 • Expert of ACLS